Antikens Persien

Antikens Persien Ashk Dahlén
Redaktören Ashk Dahlén är docent i iranska språk vid Uppsala universitet

Antikens Persien
red. Ashk Dahlén
H:ströms förlag 2016

Det persiska akemeniderriket var en politisk och ekonomisk stormakt; ett mer än tvåhundraårigt välde som under sin glansperiod rymde de gamla flodkulturerna i Mesopotamien, Indus och Egypten. Det omvandlade hela området från den grekiska övärlden i väst till Centralasien i öst till ett sammanhängande handelsområde med väl fungerande infrastruktur och penningekonomi. Under storkungarna Dareios och Xerxes utspelade sig den kraftmätning som i Europa gått under namnet perserkrigen och som länge överskuggat vår bild av antikens Persien.

En avsikt med denna bok är att lyfta fram de mångsidiga och ofta fruktbara förbindelserna mellan antikens perser och greker inom olika områden som litteratur, arkitektur, konst och filosofi. Den akemenidiska kulturen var utpräglat kosmopolitisk och i rikets västra delar förmedlades orientalisk kultur och lärdom vidare till Grekland och Italien. Perserriket dukade under för Alexander men dess civilisation fick avgörande betydelse för kontinuiteten i kulturutvecklingen och gjorde djupa intryck på både greker och romare.

Beställ Antikens Persien redan i dag på Adlibris eller Bokus!

Michael Economou skriver om Antikens Persien i Tidningen Kulturen:

”Persern avexotifieras alltmer, blir inte bara lik den grek som han så ofta ansetts som olik utan också betydelsefull för denne. Den perser som ansetts som ”den andre”, ”den främmande” har sålunda visat sig vara en annan än blott den mer eller mindre fruktansvärde motståndare som vi i väst haft att tampas med och som uppträder krigiskt och brutalt i europeisk historieskrivning om de så kallade perserkrigen. Carl Nylander, som mer än någon annan i Sverige bidragit till att nyansera vår bild av perserna, har i sin senaste bok, ”Avtryck av liv” (2010), ett lysande bidrag, Den store motståndaren, som tydliggör hur låsta vi varit i vårt synsätt och hur fördomsfullt vi alltför ofta närmat oss den så kallade Orienten.

”Antikens Persien” lyfter också initierat fram bland annat detta på ett så intressant sätt att bidragsgivarna; Lennart Lind, Johan Mårtelius, Bo Utas och Ashk Dahlén, den senare för övrigt bokens redaktör, måste framhållas som goda historieskrivare i avancerad populärvetenskaplig anda. Övertygade visas hur Grekland och romarriket i många avseenden inte har sina rötter i Europa utan i öst och hur perserna varit betydelsefulla för utveckling av kultur, förvaltning, styresskick samt, faktiskt, också för spridandet av innebörden i begrepp som frihet och humanitet.”

Annonser