Yatha Ahu Vairyo

Yatha Ahu Vairyo är ett zoroastriskt mantra som fritt översatt betyder ”valets grund” på äldre avestiska. Det kallas ibland Ahunvar i samma betydelse från medelpersiskan.

En präst sköter om den heliga elden vid en begravning i Pune
En präst sköter om den heliga elden vid en begravning i Pune

Yatha Ahu Vairyo anses vara författat av Zarathustra själv och tillhör liksom Ashem Vohu den äldsta zoroastrismen. Det ingår i Yasna 27:13 i Avesta.

Yatha Ahu Vairyo är uppkallat efter mantrats öppningsfras och uttrycker den framträdande betydelse som principen om individens fria vilja har i Zarathustras filosofi.

Enligt zoroastrismen står människan ständigt inför val i livet och väljer i olika situationer mellan att tänka konstruktivt eller destruktivt, mellan att tala gott eller ont, mellan att handla sant eller falskt. Genom att medvetandegöra valets betydelse i nuet lär Zarathustra att människan kan förändra tillvaron till det bättre och på så sätt bidra till livets förnyelse, eller förfriskande (frashōkereti) med zoroastrisk terminologi.

Andemeningen är att våra goda tankar bär frukt först när vi omsätter dem i praktik. När goda tankar kommer till uttryck i ord och handling framkallar de lycka. Hos Zarathustra uppfattas lycka som livets verkliga mening och är alltså ett mål i sig. I sina Gatha-sånger förklarar han att goda tankar förändrar människan och skänker henne helhet (haurvatāt) och odödlighet (ameretāt).

Yatha Ahu Vairyo är zoroastrismens allra mest heliga mantra och anses enligt traditionen vara helande för både kropp och själ. Som framgår av sista raden i mantrat upphöjer människan Ahura Mazda, som är källan till allt gott, genom sina goda handlingar.

———

Transkription

ýathā ahū vairyō
athā ratush ashātcīt hacā
vanghēush dazdā mananghō
shyaothananãm anghēush mazdāi
xshathremcā ahurāi ā
ýim drigubyō dadat vāstārem

Översättning

Ahura Mazda väljs av världen
i förhållande till sanningen
Så väljer vi också vårt livsöde
[i förhållande till sanningen].
Det Goda Sinnets och Maktens gåva
tillhör den som gör gott i världen.
Den som hjälper en nödställd
gör Ahura Mazda till konung.

———

Lyssna på Yatha Ahu Vairyo här:

Annonser