Ashem Vohu

Ashem Vohu är ett zoroastriskt mantra som betyder ”sanningen är det goda” på äldre avestiska. Syftet med Ashem Vohu är just att anropa och kontemplera sanningen.

Ingången till eldtemplet i Chak Chak, Iran - Foto Ashk Dahlén
Ingången till eldtemplet i Chak Chak, Iran – Foto Ashk Dahlén

Avestiska är det tungomål som talades av Zarathustra. Språket i Ashem Vohu har samma grammatiska egenskaper det som vi möter i hans Gatha-sånger. Detta mantra tillhör alltså den äldsta zoroastrismen och har reciterats i mer än tre årtusenden.

Zoroastrier högläser Ashem Vohu i sina dagliga andakter och brukar småsjunga det tyst för sig själva när de står inför en svår uppgift.

Ashem Vohu ingår i Yasna 27:14 i Avesta och brukar beskrivas som det mest innerliga av alla zoroastrismens mantra.

Ordet ashem förekommer två gånger i Ashem Vohu. Det härleds från asha som betyder sanning. Asha är ett nyckelbegrepp inom zoroastrismen. På fornpersiska stavas ordet arta. Begreppet asha vahishta (bästa sanningen, modern persiska: ordibehesht) motsvarar sanning i tanke, ord och handling.

———

Transkription

ashem vohū vahishtem astī
ushtā astī ushtā ahmāi
hyat ashāi vahishtāi ashem.

Översättning

Sanningen är det högsta goda.
Sanningen är också lycka.
Lycklig är den som är sann
med den bästa sanningen.

———

Lyssna på Ashem Vohu här:

Annonser