Mantra

Svenskans mantra i betydelsen ”meditationsformel” är ett lånord från sanskrit men det förekommer även i avestiska, det språk som talades av Zarathustra och som hans Gatha-sånger är författade på.

The Everlasting Flame. Zoroastrisk eld i London - Foto Ashk Dahlén
Zoroastrisk eld i London. Utställningen The Everlasting Flame – Foto Ashk Dahlén

Både avestiska och sanskrit tillhör den indoiranska språkgruppen inom den indoeuropeiska språkfamiljen och är när besläktade.

Avestiskans mantra syftar på ett ord eller en fras som är stärkande och uppfriskande och som hör till tillbedjan, dvs. något som man koncentrerar tanken på under meditation.

Zoroastrier högläser mantra i sina dagliga andakter och när de står inför en svår uppgift. De sjunger dem också tillsammans i olika sammanhang, såsom i samband med högtider och fester.

Här finner ni presentationer och översättningar av zoroastrismens två främsta mantran: Ashem Vohu och Yatha Ahu Vairyo.

Annonser